BOWL, KLEIN
BOWL, KLEIN

ø 13,5, h 6cm

press to zoom
BOWL, KLEIN
BOWL, KLEIN

ø 13,5, h 6cm

press to zoom
BOWL, KLEIN
BOWL, KLEIN

ø 13,5, h 6cm

press to zoom
BOWL, KLEIN
BOWL, KLEIN

ø 13,5, h 6cm

press to zoom
BOWL, KLEIN
BOWL, KLEIN

ø 13,5, h 6cm

press to zoom
BOWL, KLEIN
BOWL, KLEIN

ø 13,5, h 6cm

press to zoom
BOWL, KLEIN
BOWL, KLEIN

ø 13,5, h 6cm

press to zoom
BOWL, KLEIN
BOWL, KLEIN

ø 13,5, h 6cm

press to zoom
BOWL, KLEIN
BOWL, KLEIN

ø 13,5, h 6cm

press to zoom